The Parent Centre

The Parent Centre, Wineberg, Zuid-Afrika

Aanvangsjaar ondersteuning: 2004

Sinds 1984 bevordert The Parent Centre het  welzijn en zelfvertrouwen van moeder en kind, om kindermisbruik en verwaarlozing te voorkomen. Zij geven training en advies, binnen en buiten het gezin, aan jonge ouders, vooral moeders (voor en na de bevalling). Dit gebeurt door training te geven, in en buiten het gezin, aan jonge moeders (soms van 15 of 16 jaar oud) en hun moeders, door trainers die zelf moeder zijn in diezelfde gemeenschap. Doelgroep zijn ouders en kinderen uit de townships waar problemen zich opstapelen: armoede, alcohol en drugs, geweld, Hiv/aids en andere ziektes.

Het Parent Centre is in 1983 opgericht als een project van de Cape Town Child Society met als doel om kindermishandeling te verminderen door het promoten van ‘positive parenting’ d.m.v. training en advies.

Website: http://www.theparentcentre.org.za/