St. Johns College of Arts and Science

St. Johns College of Arts and Science, Tamil Nadu  (Ammandivilai), India 

Aanvangsjaar ondersteuning: 2012, eenmalige projectbijdrage.

Hoewel  Colleges een aantal plaatsen vrij dienen te houden voor studenten uit de laagste kasten blijkt studeren financieel vrijwel onmogelijk.  Daarom is op initiatief van de Indiase priesters een eigen College gebouwd, waar inmiddels 700 studenten (waarvan 70% meisjes) studeren.  De school is in 2012 al uitgeroepen tot beste College voor Arts en Science van Tamil Nadu, en was al aan uitbreiding toe. Financiering daarvoor en de bouw zijn gerealiseerd.
Wat nog ontbrak was een deel van de financiering van de inrichting van de uitbreiding.   Het Bestuur besloot  eenmalige projectbijdrage over te maken.