Holland Stellenbosch Medical Foundation

Holland Stellenbosch Medical Foundation ( HSMF), Ukwanda, Zuid-Afrika

Aanvangsjaar ondersteuning: 2011

HSMF werd opgericht door enkele medisch specialisten die in het Grote Schuurziekenhuis in Kaapstad hadden gewerkt en vandaar uit een band met de regio hadden opgebouwd.   Sinds 2010 richt de stichting zich geheel op het opzetten van een beurzen systeem voor medische studenten, die –deels- opgegroeid zijn in ‘rural area’s’ en daardoor hiermee een binding hebben.

De Universiteit van Stellenbosch is gestart met een specifieke opleiding ‘Rural Medicine’  waarvan de faculteit gevestigd is in Ukwanda, naast  een goed functionerend regionaal ziekenhuis.

Zuid Afrika kent structurele studiefinanciering. Mensen met een “solide” inkomen kunnen leningen afsluiten voor de financiering van de studies van hun kinderen,  waardoor kinderen van arme ouders nauwelijks toegang hebben tot universitair onderwijs.  HSMF stelt beurzen ter beschikking voor het 4e, 5e en 6e studiejaar, waarbinnen de jaren ‘Rural Medicine’ vallen.

Website: http://www.hollandstellenbosch.nl/