Heaven’s nest

Heaven’s nest, Ottery

Aanvangsjaar ondersteuning:  2004

Heaven’s Nest is een initiatief van de Church of St.Francis in Strandfontijn en de Fikelela organisatie en biedt opvang +/-14 kinderen, in leeftijd variërend van 6 maanden tot 8 jaar, onder leiding van Eleanor Bester en haar staf.  De organisatie biedt een thuis, een veilige en kwalitatief uitstekende opvang, voor kinderen waarvan de ouders niet (meer) voor hen kunnen zorgen. Daaraan ten grondslag liggen tal van oorzaken, vaak in relatie tot armoede, ziekte (hiv), verslavingen (alcohol, drugs) of psychiatrische aandoeningen. De kinderen hebben diepe littekens opgelopen. Ze zijn verwaarloosd en/of slachtoffer van (huiselijk en/of seksueel) geweld.

Daarom krijgen de kinderen niet alleen veel aandacht en liefde, goede voeding, onderwijs en medische zorg, maar ook (psychologische) counseling en speeltherapie.

De meeste kinderen blijven max 1 jaar, en keren dan – als dat kan – terug naar hun ouder(s), familie of worden geplaatst bij pleeg- of adoptieouders.

Website: http://www.heavensnest.org.za/