Fikelela HIV Support Groups

Fikelela HIV Support Groups, Zuid-Afrika

Aanvangsjaar ondersteuning: 2010

De Fikelela organisatie zet zich al sinds 2001 in voor hulp aan mensen met HIV en AIDS.  Via support groups wordt een uitweg uit sociale isolatie geboden alsmede hulp bij problemen die voortkomen uit een HIV/AIDS besmetting.