Centre for Early Childhood Development

Centre for Early Childhood Development (CECD)

Bevorderen pre-school onderwijs (Early Childhood Development), Zuid-Afrika

Het Centre for Early Childhood Development is opgericht in 1994.

De medewerkers van het CECD helpen pre-schools bij nieuwbouw of renovatie. Daarnaast geven zij trainingen aan de leraren van de school (o.a. taal- en rekenprogramma’s) en leren zij de schoolhoofden hoe zij een pre-school beter kunnen managen, een deugdelijke administratie voeren,  fondsen kunnen werven en subsidies aanvragen. Bovendien verschaffen zij leermiddelen en werken zij samen met ouders en families. Tot slot helpen zij de overheid bij de beleidsbepaling en –implementatie en trainen zij overheidmedewerkers.

Belangrijkste resultaat hiervan is dat pre-schools die aan de kwaliteitseisen voldoen in aanmerking komen voor subsidie van de overheid en zo duurzaam op eigen benen kunnen staan!

Het ultieme doel van de CECD is: ‘’to break  the cycle of poverty”

Uit onderzoek is gebleken dat iedere € 1 die je in pre-school kindontwikkeling stopt, later € 16 aan kosten voor de maatschappij bespaart!

Voor meer informatie: http://www.cecd.org.za/