Home

Stichting Trifid heeft de afgelopen 15 jaar verschillende ‘goede doelen’ in onder andere Kenia, India, Namibië, Zuid-Afrika en Brazilië gesteund.

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel: het verlenen van steun aan projecten en instellingen met een charitatief doel die mensen kansen bieden op een beter leven. Nadruk daarbij ligt op onderwijs en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. En voorts al hetgeen daarmee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Het doel van de stichting is niet het steunen van projecten en instellingen met een primair godsdienstig, politiek of levensbeschouwelijk oogmerk.

De stichting beoogt niet het maken van winst.De stichting streeft ernaar om ruim voldoende vermogen ( reserves ) aan te houden ter realisatie van haar doelen en om aan haar verplichtingen op lange termijn te kunnen voldoen, tevens rekening houdend met wensen van gevers en erflaters om het vermogen van de stichting in stand te houden.